Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych, a także informujemy o używaniu plików cookies. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych osobowych (czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych) jest

Ivanna Mnykh, Katowice

(40-013) ul. Staromiejska 6/10D,

NIP: 6793264836,

REGON: 525057500

Kontakt z Administratorem:

Numer telefonu: +48124004980

E-mail: support@polskionlinepro.com

„Dane osobowe” to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Czasami (w zależności od sposobu zestawienia danych) jako dane osobowe rozumiemy również IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Na potrzeby Polityki prywatności, strona www, znajdująca się pod adresem https://polskionlinepro.com nazwana została Portalem.

W rozumieniu Polityki Prywatności „Użytkownik”, to każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Portalu.

Administrator zbiera dane, które są niezbędne do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.

Administrator podejmuje działania i stosuje przepisy prawa, tj. RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy aktów wykonawczych do tych dokumentów, jak również bierze pod uwagę zalecenia właściwych urzędów dotyczące ochrony danych.

W ramach korzystania przez Użytkowników ze strony www, jak również w czasie realizacji Kursów, przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) kontakt z Klientem (zakładka kontakt, e-mail): imię, nazwisko adres e-mail, ewentualnie inne dane, które zostaną wskazane dobrowolnie w treści wiadomości, np. numer telefonu, pseudonim.

b) komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych: dane udostępnione przez Użytkownika w ramach portalu.

c) działania marketingowe: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko lub pseudonim.

d) zakup i używanie Kursu: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie NIP, PESEL, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego (numer karty kredytowej), adres do korespondencji.

e) udział w ankiecie – imię, adres e-mail.

e) udział w ankiecie – imię, adres e-mail.

g) dla chętnych Użytkowników, wprowadziliśmy dodatkowe usługi, takie jak umieszczenie zdjęcia profilowego lub przesłanie przez Użytkownika nagrań audio w trakcie uczestnictwa w kursie. Tego typu działania są całkowicie dobrowolne i przesłanie tych danych do Administratora wiąże się z udzieleniem świadomej zgody na przetwarzanie tych danych. Te dane przetwarzamy tylko w celu realizacji usługi na rzecz Użytkownika, zgodnie z jego wolą.

Administrator prowadząc stronę www, prowadzi statystyki, co stanowi jego uzasadniony interes.

W związku z czym może się zdarzyć, że administrator będzie gromadzić dane w postaci numeru IP Użytkowników, ewentualnie dodatkowo parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji nie umożliwia jednak zazwyczaj jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.

Podobnie jak większość właścicieli stron www, używamy technologii cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownicy podczas pierwszego odwiedzenia strony, jak również w późniejszym czasie, mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to: YSC - usuwany po zamknięciu przeglądarki, VISITOR_INFO1_LIVE - usuwany po 6 miesiącach, _ga_* - usuwany po 13 miesiącach, _ga - usuwany po 13 miesiącach, crisp-client%2Fsession%2F35391d76-2ff8-4ba3- a0cd-3d9f18028406 – usuwany po 6 miesiącach, CONSENT - usuwany po 2 latach, test_cookie - usuwany po 15 minutach, yt-remote-device-id - nie usuwany, yt.innertube::requests - nie usuwany, yt.innertube::nextId - nie usuwany,yt-remote-connected-devices - nie usuwany.

Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Administratora. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a) Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b) Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c) Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d) Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e) Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony;

f) Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy Strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

Na stronie www umieściliśmy linki do naszych kont w mediach społecznościowych. Po kliknięciu w link Użytkownik zostaje przeniesiony na portal Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Twitter. Administratorzy tych portali społecznościowych posiadają własne polityki prywatności, z którymi warto się zapoznać. Administrator Portalu będzie posiadać dostęp do publicznych danych udostępnionych przez Użytkownika, który komunikuje się za pośrednictwem tych portali społecznościowych.

Administrator korzysta z aplikacji FacebookPixel oraz GoogleAnalytics w celach statystycznych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy w kategorii dane zwykłe.

Dane z powyższego zbioru, w niezbędnym zakresie będą przetwarzane również w celu rozliczeń podatkowych, realizacji praw Konsumentów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO (w związku z uzasadnionym interesem Administratora).

Dane z kategorii adres e-mail oraz imię i nazwisko (ewentualnie inne dane, które zostaną podane w wiadomości), przekazywane w ramach kontaktu, w tym kontaktu przez portale społecznościowe, na których prowadzone są nasze firmowe konta, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody, oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Administrator, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) może przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania ofert produktów i usług.

Jeśli Użytkownik dobrowolnie prześle nagrania audio w ramach uczestnictwa w Kursie, lub umieści swoje zdjęcie profilowe, dane przetwarzamy na podstawie art.9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi Klientów,

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, chyba że coś innego wynika z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) żądania od Administratora usunięcia danych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, osoby, które Administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcą danych jest hostingodawca strony www.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator korzysta z usług profesjonalnych, międzynarodowych podmiotów, w celu usprawnienia funkcjonowania Strony www oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie. Niektóre z tych podmiotów posiadają siedziby w Stanach Zjednoczonych, lub w jednym z krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te podmioty stosują przepisy RODO, a ich polityki prywatności dostosowane są do wymogów Unii Europejskiej.

Odbiorcami danych osobowych są:

Framer B.V. (https://www.framer.com/legal/privacy-statement/), 97A706DA72375, Rozengracht 207B1016LZ ,Amsterdam, Netherland -  – strona internetowa,

Webflow (https://webflow.com/legal/privacy) Webflow,Inc. 398 11th Street, 2nd Floor San Francisco, CA 94103 – strona internetowa,

STRIPE (https://stripe.com/en-pl/privacy) Stripe, Inc. 354 Oyster Point Boulevard SouthSan Francisco, California, 94080, USA – pośrednik płatności,

ZAPIER (https://zapier.com/privacy). Zapier, Inc. Attn: Legal Department/Privacy 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401; - pośrednik płatności,

Pipedrive (https://www.pipedrive.com/en/privacy) Pipedrive Inc.

530 Fifth Avenue, 9th floor, Suite 802 New York, NY 10036 Stany Zjednoczone – system CRM,

‍Slack (https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy#international) Slack Technologies LimitedSalesforce Tower 60 R801,North Dock Dublin Ireland – komunikator,

GetResponse S.A. (https://www.getresponse.com/legal/privacy), Gdansk (80-309), Grunwaldzka 413, National Court Register No. 0000942075, TAX ID (EU VAT) 9581468984 - e-mail marketing,

Crisp – https://crisp.chat/en/privacy/ Crisp IM SAS 2 Boulevardde Launay, 44100 Nantes, France– czat na stronie www.

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem odbiorców, o których mowa powyżej. Wszystkie podmioty wymienione powyżej, deklarują stosowanie standardowych klauzul umownych. Korzystając ze strony www, zostajesz poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie niektórych swoich danych poza EOG.

Przesyłanie danych następuje, tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.

Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem aplikacji Telegram. Właścicielem aplikacji jest firma mająca siedzibę w Dubaju, a więc poza EOG. Aplikacja posiada własny system ochrony prywatności i jest odrębnym Administratorem danych. Więcej informacji pod adresem https://telegram.org/privacy.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie kontaktu za pośrednictwem tej aplikacji, Administrator umożliwi kontakt poprzez e-mail lub inne aplikacje służące do komunikowania się.

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji pojawiają się jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt

Administrator zastrzega możliwość zmiany treści Polityki Prywatności w każdym momencie. Wówczas nowa treść dokumentu zostanie umieszczona w zakładce na Portalu, a uprzednio obowiązująca treść zostanie umieszczona pod spodem w formie dokumentu do pobrania, z podaniem daty, do kiedy obowiązywała.

Про нас

Онлайн-школа польської мови. Відкрийте для себе навчання нового формату.

Зв’язатись з нами:

+48 124 004 980

support@polskionlinepro.com

Kraków, Poland

Ivanna Mnykh

40-013,

ul.Staromiejska 6/10D, Katowice

NIP: 6793264836
REGON: 525057500

Про нас

Онлайн-школа польської мови. Відкрийте для себе навчання нового формату.

Зв’язатись з нами:

+48 124 004 980

support@polskionlinepro.com

Kraków, Poland

Ivanna Mnykh

40-013,

ul.Staromiejska 6/10D, Katowice

NIP: 6793264836
REGON: 525057500

Про нас

Онлайн-школа польської мови. Відкрийте для себе навчання нового формату.

Зв’язатись з нами:

+48 124 004 980

support@polskionlinepro.com

Kraków, Poland

Ivanna Mnykh

40-013,

ul.Staromiejska 6/10D, Katowice

NIP: 6793264836
REGON: 525057500