Polityka Prywatnosci

Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań,aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze stronyinternetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa,jak też obowiązki Administratora tych danych,a także informujemy o   używaniu   plików  cookies.   Administrator   stosuje najnowocześniejsze   środki  techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 

Administratorem danych osobowych (czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych) jest Ivanna Mnykh, Katowice
(40-013) ul. Staromiejska 6/10D, NIP: 6793264836, REGON: 525057500

Kontakt z Administratorem:

Numer telefonu: +48124004980

E-mail: support@polskionlinepro.com

 

„Dane osobowe” to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lubspołeczną tożsamość. Czasami (w zależności od sposobu zestawienia danych) jako dane osobowe rozumiemy również IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innejpodobnej technologii.

Na potrzeby Polityki prywatności, strona www, znajdująca się pod adresem https://polskionlinepro.com nazwana została Portalem.

 

W rozumieniu Polityki Prywatności „Użytkownik”, to każda osoba fizyczna odwiedzająca Portallub korzystająca z jednejalbo kilku usług czy funkcjonalności Portalu.

Administrator zbiera dane, które są niezbędne do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.

Administrator podejmuje działania i stosuje przepisy prawa,tj. RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy aktów wykonawczych do tych dokumentów, jak również bierze pod uwagę zalecenia właściwych urzędów dotyczące ochrony danych.

W ramach korzystania przez Użytkowników ze strony www, jak również w czasie realizacji Kursów, przetwarzamy następujące dane osobowe:

a)  kontakt z Klientem (zakładka kontakt, e-mail): imię, nazwisko adres e-mail, ewentualnie inne dane, które zostaną wskazane dobrowolnie w treści wiadomości, np. numer telefonu, pseudonim.

b)      komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych: dane udostępnione przez Użytkownika w ramach portalu.

c)  działania marketingowe: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko lub pseudonim.

d)  zakup i używanie Kursu: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail,numer telefonu, ewentualnie NIP, PESEL, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego (numer karty kredytowej), adres do korespondencji.

e)  udział w ankiecie – imię, adrese – mail.

f) rozmowa na czacie – adres e-mail,ewentualnie inne dane, które zostaną wskazane dobrowolnie w treści wiadomości,

g)  dla chętnych Użytkowników, wprowadziliśmy dodatkowe usługi,takie jak umieszczenie zdjęcia profilowego lub przesłanie przez Użytkownika nagrań audio w trakcie uczestnictwa w kursie. Tego typu działania są całkowicie dobrowolne i przesłanie tych danych do Administratora wiąże się z udzieleniem świadomej zgody na przetwarzanie tych danych. Te dane przetwarzamy tylko w celu realizacji usługi na rzecz Użytkownika, zgodnie z jego wolą.

Administrator prowadząc stronę www, prowadzi statystyki, co stanowi jego uzasadniony interes.

W związku z czym może się zdarzyć, że administrator będzie gromadzić dane w postaci numeru IP Użytkowników,             ewentualnie              dodatkowo             parametry              oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego,oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji nie umożliwia jednak zazwyczaj jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

 

 

Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.

Podobnie jak większość właścicieli stron www, używamy technologii cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwęstrony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”(session cookies) oraz „stałe”(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane   są  w   urządzeniu   końcowym  Użytkownika   przez   czas  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownicy podczas pierwszego odwiedzenia strony, jak również w późniejszym czasie, mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to: YSC - usuwany po zamknięciu przeglądarki, VISITOR_INFO1_LIVE - usuwanypo 6 miesiącach, _ga_* - usuwany po 13 miesiącach, _ga - usuwanypo 13 miesiącach, crisp-client%2Fsession%2F35391d76-2ff8-4ba3- a0cd-3d9f18028406 – usuwany po 6 miesiącach, CONSENT - usuwany po 2 latach, test_cookie - usuwany po 15 minutach, yt-remote-device-id - nie usuwany,yt.innertube::requests - nie usuwany, yt.innertube::nextId - nie usuwany,yt-remote-connected-devices - nie usuwany.

Wszystkie pliki cookies, występujące na stroniei nternetowej, są ustalane przez Administratora. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowaniadla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d.  Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e.  Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony;

f.  Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy Strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptujepliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień,pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdyfunkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawieniaw przeglądarce.

Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

Na stronie www umieściliśmy linki do naszych kont w mediach społecznościowych. Po kliknięciu w link Użytkownik zostaje przeniesiony na portal Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Twitter. Administratorzy tych portali społecznościowych posiadają własne polityki prywatności, z którymi warto się zapoznać. Administrator Portalu będzie posiadać dostęp do publicznych danych udostępnionych przez Użytkownika, który komunikuje się za pośrednictwem tych portali społecznościowych.

Administrator korzysta z aplikacji FacebookPixel oraz GoogleAnalytics w celach statystycznych.

 

 

Cele i podstawyprzetwarzania danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b)RODO w celu i zakresie niezbędnym dowykonania zadań związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy w kategorii dane zwykłe.

 

Dane z powyższego zbioru, w niezbędnym zakresie będą przetwarzane również w celu rozliczeń podatkowych,realizacji praw Konsumentów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniam i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO (w związku z uzasadnionym interesem Administratora).

Dane z kategorii adres e-mail oraz imię i nazwisko(ewentualnie inne dane, które zostaną podane wwiadomości), przekazywane w ramach kontaktu, w tym kontaktu przez portale społecznościowe, na których prowadzone są nasze firmowe konta, będąprzetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody, oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu udzielenia odpowiedzina zadane pytanie.

 

Administrator, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) może przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania ofert produktów i usług.

 

Jeśli Użytkownik dobrowolnie prześle nagrania audio w ramach uczestnictwa w Kursie, lub umieści swoje zdjęcie profilowe, dane przetwarzamy na podstawie art.9 ust. 2 lit. a RODO.

 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

 

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego   Administratora    będą   przechowywane    przez   okres   obowiązywania    umowy,a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)  obsługi Klientów,

b)  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,

c)  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

 

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, chybaże coś innego wynika z przepisów prawa.

 

 

Prawa osoby,której dotyczą dane osobowe.

 

Użytkownikma prawo do:

1)    dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2)    sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)  żądania od Administratora usunięcia danych,

4)  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5)    do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danychosobowych oraz przesłania ichinnemu administratorowi;

6)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychna podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7)    wniesienia skargido polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy

osoby, której dane dotyczą lub ze względuna miejsce domniemanego naruszenia RODO. Na terenie RP organemnadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawie zgody przed jejcofnięciem)

9)     do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

 

Odbiorcy danych.

 

Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, osoby, które Administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych napodstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcą danych jest hostingodawca strony www.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takichinformacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator korzysta z usług profesjonalnych, międzynarodowych podmiotów, w celu usprawnienia funkcjonowania Strony www oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie. Niektórez tych podmiotów posiadają siedziby w Stanach Zjednoczonych, lub w jednym zkrajów europejskichoraz w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te podmioty stosują przepisy RODO, aich polityki prywatności dostosowane są dowymogów Unii Europejskiej.

Odbiorcami danych osobowych są:

Webflow (https://webflow.com/legal/privacy) Webflow,Inc. 398 11th Street, 2nd Floor San Francisco, CA 94103– platforma naszego serwisu,

 

STRIPE (https://stripe.com/en-pl/privacy) Stripe, Inc. 354 Oyster Point Boulevard SouthSan Francisco, California, 94080, USA – pośrednik płatności,

 

ZAPIER (https://zapier.com/privacy). Zapier, Inc. Attn: Legal Department/Privacy 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401; - pośrednik płatności,

 

Pipedrive (https://www.pipedrive.com/en/privacy) to system CRM Pipedrive Inc.

530 Fifth Avenue, 9th floor, Suite 802 New York, NY 10036 Stany Zjednoczone – system CRM,Getresponse (https://www.getresponse.com/legal/privacy) - e-mail marketing

Slack ( https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy#international) Slack Technologies LimitedSalesforce Tower 60 R801,North Dock Dublin Ireland – komunikator ,

 

https://firebase.google.com/ - Google Cloud Poland Sp. z o.o., ul. Emilii Plater no. 53, 00-113 Warsaw, Poland –lokalizacja platformy

 

Mailsender(https://www.mailersend.com/legal/privacy-policy )

MailerSend, Inc.228 Park Ave S,PMB 54955, New York, New York10003-1502, US

- wysyłkae-mail,

 

Crisp – https://help.crisp.chat/en/article/whats-crisp-eu-gdpr-compliance-status-nhv54c/ https://crisp.chat/en/ Crisp IM SAS 2 Boulevardde Launay, 44100 Nantes, France– czat na stronie www.

 

 

 

Przekazywanie danychdo państw trzecich.

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem odbiorców, o których mowa powyżej. Wszystkie podmioty wymienione powyżej,deklarują stosowanie standardowych klauzul umownych. Korzystając ze strony www, zostajesz poproszonyo wyrażenie zgody na przesyłanie niektórych swoich danych poza EOG.

Przesyłanie danych następuje, tylko i wyłącznie wtedy, gdyjest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a)    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których zostaławydana stosowna decyzjaKomisji Europejskiej;

b)  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanychprzez Komisję Europejską;

c)  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.

Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem aplikacji Telegram. Właścicielem aplikacji jest firma mająca siedzibę w Dubaju, a więc poza EOG. Aplikacja posiada własny system ochrony prywatności i jest odrębnym Administratorem danych. Więcej informacji pod adresem https://telegram.org/privacy.

 

 

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie kontaktu za pośrednictwem tejaplikacji, Administrator umożliwi kontakt poprzez e-mail lub inne aplikacjesłużące do komunikowania się.

 

 

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji pojawiają się jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

Administrator zastrzega możliwość zmiany treści Polityki Prywatności w każdym momencie. Wówczas nowa treść dokumentu zostanie umieszczona w zakładce na Portalu, a uprzednio obowiązująca treść zostanie umieszczona pod spodem w formie dokumentu do pobrania, z podaniem daty, do kiedy obowiązywała.